Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για αρχαιολόγους, διοικητικούς, εργάτες στην Εύβοια

Προσλήψεις για αρχαιολόγους, διοικητικούς και εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, του υπουργείου Πολιτισμού. Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. Από την κατανομή των θέσεων […]

Προσλήψεις για αρχαιολόγους, διοικητικούς και εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, του υπουργείου Πολιτισμού. Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ευβοίας – Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων χρειάζεται:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ευβοίας – Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: efaeuv@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου 1, Τ.Κ. 34133, υπόψη Γραμματείας, (τηλ. επικοινωνίας:
2221022402).

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Scroll to Top