Siakandaris Group ανακύκλωση

Siakandaris Group: Κυκλική Οικονομία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

|Αφιέρωμα 2023 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη| Η φετινή Παγκόσμα Ημέρα του Περιβάλλοντος βρίσκει την Ελλάδα όπως και την Ευρώπη σε ένα κομβικό σημείο. Καλούμαστε πλέον να αναπτύξουμε τους τρόπους ανακύκλωσης και να εντάξουμε περισσότερους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους πιο γρήγορα από ποτέ, αλλά και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της οικονομίας ταχύτατα με παράλληλο […]

|Αφιέρωμα 2023 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη|

Η φετινή Παγκόσμα Ημέρα του Περιβάλλοντος βρίσκει την Ελλάδα όπως και την Ευρώπη σε ένα κομβικό σημείο. Καλούμαστε πλέον να αναπτύξουμε τους τρόπους ανακύκλωσης και να εντάξουμε περισσότερους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους πιο γρήγορα από ποτέ, αλλά και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της οικονομίας ταχύτατα με παράλληλο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.

Ο όμιλος Σιακανδάρη (Siakandaris Group) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καθετοποιημένα εταιρικά σχήματα ανακύκλωσης και εναλλακτικής – πράσινης διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρώπης. Σταθερά προσανατολισμένος στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης– οικονομική ευημερία, προστασία περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή-, λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του στοχεύοντας στη συνολική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μέσω της εναλλακτικής-πράσινης διαχείρισης αποβλήτων επιτυγχάνει την ανάδειξη του περιβαλλοντικού προφίλ για κάθε πελάτη που τον εμπιστεύεται και τη διαρκή  βελτίωσή του.

Βασικό πυλώνα του ομίλου αποτελεί το ZERO WASTE MANAGEMENT, σύμφωνα με το οποίο μεγιστοποιούμε την αξιοποίηση των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων συμβάλλοντας σε υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης και σημαντική ανάκτηση ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ο ‘’κύκλος’’ της Κυκλικής Οικονομίας ‘’κλείνει’’ με την επανένταξη των ανακτημένων αυτών πόρων στη βιομηχανία με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά.

Δύο από τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ομίλου είναι ο ιδιόκτητος στόλος 45+ ειδικών οχημάτων προς άμεση εξυπηρέτηση των πελατών 24/7 και οι 120 στρεμμάτων ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας – του Ασπροπύργου και της άτυπης βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων – Σχηματαρίου. Παράλληλα, τα πλέον σύγχρονα συστήματα συλλογής, διαλογής και τελικής προώθησης των ανακυκλώσιμων υλικών που διαθέτει ο όμιλος, προσφέρουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και συντελούν στη διαμόρφωση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τα εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα του ομίλου προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους απορρόφησης από Έλληνες ανακυκλωτές και παράλληλα εξασφαλίζουν εξαγωγική δραστηριότητα, που συχνά υπερβαίνει το 60% του κύκλου εργασιών.

Ως εγκεκριμένος ανακυκλωτής για τα οργανικά απόβλητα, ο όμιλος Σιακανδάρη διαχειρίζεται όλη τη γκάμα των οργανικών υπολειμμάτων στη νέα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών μονάδα κομποστοποίησης στη Ριτσώνα Ευβοίας. Το εδαφοβελτιωτικό προϊόν/ compost που παράγει η μονάδα κομποστοποίησης είναι απόλυτα φυσικό, χωρίς χημικά πρόσθετα, παράγεται από 100% ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το παραγόμενο φυτόχωμα παρουσιάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά αντάξια του διεθνώς αναγνωρισμένου Προτύπου ecolabel. Η παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων θρέψης του εδάφους, όπως τα εδαφοβελτιωτικά και το οργανικό κομπόστ του ομίλου Σιακανδάρη, μπορεί να οδηγήσει μέσω της αειφόρου γεωργίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον και προστατεύοντας τα υδάτινα και εδαφικά οικοσυστήματα. Τέλος, η μονάδα έχει ήδη αποτελέσει σημείο αναφοράς και γεφύρωσης για πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, προγράμματα erasmus+ και φορείς έρευνας κατακτώντας σημαντική θέση αναγνώρισης στα μόλις τρία χρόνια λειτουργίας της.

Στον όμιλο Σιακανδάρη η εταιρική υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται ως ένας ακόμη όρος στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν, αλλά ως ανώτερες αξίες, όπως η προσφορά, η πηγαία δοτικότητα και η καθημερινή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Συμβάλλουμε στη διαρκή ενημέρωση πολιτών και οργανισμών ΟΤΑ μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενημερωτικών εκστρατειών για την ανακύκλωση αλλά και πιλοτικών προγραμμάτων.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η δωρεά 4.000 ειδικών χάρτινων οικολογικών κάδων ανακύκλωσης (ecoboxes) για χρήση σε εσωτερικό χώρο προς συλλογή των ανακυκλωσίμων συσκευασιών.Τα ιδιαίτερα δημοφιλή ecoboxes έχουν εγκατασταθεί σε πολλά σημεία ενδιαφέροντος και μαζικής παραγωγής ανακύκλωσης, όπως στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, σε δημοτικά και γυμνάσια σχολεία της Χαλκίδας και όμορων δήμων καλλιεργώντας το αίσθημα ευθύνης και περιβαλλοντικής συνείδησης σε πολίτες, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν λάβει χώρα εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών φορέων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Σχηματαρίου, καθώς και στη μονάδα κομποστοποίησης της Ριτσώνας, με τη διαδραστική μάθηση και την ανακύκλωση να κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, στα πλαίσια του Open Day οι κεντρικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης του Σχηματαρίου θα είναι ‘’ανοιχτές’’ από το 2024 στο ευρύτερο κοινό παρέχοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο της ανακύκλωσης.

Σημαντική ένδειξη κοινωνικής, αλλά και οικολογικής ευθύνης αποτελεί η εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ). Ο όμιλος αντιλαμβάνεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του και το καταδεικνύει με την κατοχύρωση Πράσινων Πιστοποιητικών για όλες τις εταιρείες του και όλες τις εγκαταστάσεις του. Το 100% της ενεργειακής κατανάλωσης του ομίλου προέρχεται αποκλειστικά από αιολικά πάρκα επιφέροντας την επιθυμητή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την ανάδειξη ενός φιλικότερου περιβαλλοντικού προφίλ.

Τέλος, με σεβασμό στον άνθρωπο και κατανοώντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που πολλοί συνάνθρωποι ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν, ο όμιλος Σιακανδάρη παρέχει οικονομική στήριξη σε ΜΚΟ και πραγματοποιεί δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η διαρκής ανάπτυξη και η εμπιστοσύνη σε κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, οι επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα και η προτεραιότητα σε θέματα βιωσιμότητας προσδίδουν στον όμιλο Σιακανδάρη την ευελιξία που ζητά η εγχώρια αγορά, την τεχνογνωσία διεθνών προτύπων και ένα ενεργό πελατολόγιο άνω των 4.500 επιχειρήσεων, το οποίο τιμούμε με μακροχρόνιες συνεργασίες.

  • 2.000m2 γραφεία
  • 120 στρέμματα εγκαταστάσεις
  • 550+ Press Containers (κινητές και σταθερές πρέσες) με δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας (Falconic)
  • 1.000+ Containers (κάδοι) διαφόρων μεγεθών και τύπων
  • 9 Πιστοποιήσεις ISO
  • 4.500+ πελάτες.

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Best of GHETTO

Scroll to Top