ΑΝΑΚΕΜ

Σημαντική η συμβολή της ΑΝΑΚΕΜ στην ανακύκλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Εύβοια

Η Εύβοια, και κυρίως το βόρειο τμήμα της, δέχθηκε καίριο πλήγμα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια για να ξαναπρασινίσει ο τόπος, για να κλείσουν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η πύρινη λαίλαπα. Όμως, τέτοιου είδους καταστροφές δεν συμβαίνουν συχνά. Αντιθέτως, καθημερινά, το περιβάλλον δέχεται πολλά μικρότερα πλήγματα τα οποία μπορούν ωστόσο, να προκαλέσουν μεγάλους κινδύνους· από την πρόκληση πυρκαγιών και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ως τη γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση η οποία, για μια περιοχή όπως η Εύβοια, μεγάλο μέρος της οποίας ζει από τον τουρισμό, συνεπάγεται και οικονομικό μαρασμό. Μία από τις αιτίες οι οποίες επιφέρουν σημαντικά πλήγματα στο περιβάλλον της περιοχής είναι η συνήθης πρακτική της ανεξέλεγκτης, παράνομης απόρριψης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα γνωστά ως “μπάζα”. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται, δυστυχώς σε πολλές περιοχές της Εύβοιας. Πολλοί, ιδιοκτήτες, κατασκευαστές αλλά και όσοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, θεωρούν ότι η παράνομη εναπόθεση “μπάζων” σε ρέματα και χωράφια, είναι η πιο εύκολη και φτηνή λύση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος, περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό από αυτήν την πρακτική, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την ορθή διαχείρισή τους. Παράδειγμα, το ανυπολόγιστο κόστος από φυσικές καταστροφές, όπως έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, που εντείνονται ή προκαλούνται από μπάζα σε ρέματα και δασικές ή αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται, με ευθύνη αυτών οι οποίοι τα παράγουν, σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης και επεξεργασίας οι οποίες συνεργάζονται με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ). Η ΑΝΑΚΕΜ είναι το μεγαλύτερο εγκεκριμένο ΣΣΕΔ το οποίο διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο Μονάδων Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ σε ολόκληρη της Επικράτεια. Ειδικότερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει εμβέλεια και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, σε 60 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) και συνεργάζεται με περισσότερες από 150 μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της. Η ΑΝΑΚΕΜ έχει ισχυρή παρουσία και στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την λειτουργία της στην Π.Ε. Ευβοίας τον Ιούνιο του 2020 και σήμερα συνεργάζεται με τρεις Μονάδες Ανακύκλωσης. Πρόκειται για τη Μονάδα του Κωνσταντίνου Συρμακέζη στη Φυγάνδρα, της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας, τη Μονάδα του Θεόδωρου Παντελή, στην περιοχή της Καρύστου και τη Μονάδα ΑΝ.Κ.Ε.Ι.Κ.Ε στην περιοχή Λοφίσκος Αυλωναρίου. Πέρα από τη συνεργασία της με τις τρεις Μονάδες η ΑΝΑΚΕΜ πραγματοποίησε και συναντήσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, με εκπροσώπους όλων όσων εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής και διαχείρισης των ΑΕΚΚ, στελέχη δημοσίων φορέων καθώς και της Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να συμβάλει στην ορθή και απόλυτα διαφανή εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ που είναι αναγκαία για την περιοχή. Παράλληλα με τις περιβαλλοντικές δράσεις της η ΑΝΑΚΕΜ αναπτύσσει και σειρά κοινωνικών δράσεων. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΑΝΑΚΕΜ παρείχε στήριξη προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας και συγκεκριμένα του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ο οποίος υπέστη μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου. Ειδικότερα, διέθεσε ποσό ύψους 300 ευρώ ανά οικογένεια για την ενίσχυση 121 πυρόπληκτων οικογενειών της περιοχής. Τους δικαιούχους πυρόπληκτους επέλεξε ο δήμος με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, η δε παράδοση των προπληρωμένων καρτών έγινε στα μέσα Δεκεμβρίου 2021. ANAKEM www.anakem.gr

Η Εύβοια, και κυρίως το βόρειο τμήμα της, δέχθηκε καίριο πλήγμα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια για να ξαναπρασινίσει ο τόπος, για να κλείσουν οι πληγές που άφησε στο πέρασμά της η πύρινη λαίλαπα. Όμως, τέτοιου είδους καταστροφές δεν συμβαίνουν συχνά. Αντιθέτως, καθημερινά, το περιβάλλον δέχεται πολλά μικρότερα πλήγματα τα οποία μπορούν ωστόσο, να προκαλέσουν μεγάλους κινδύνους· από την πρόκληση πυρκαγιών και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ως τη γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση η οποία, για μια περιοχή όπως η Εύβοια, μεγάλο μέρος της οποίας ζει από τον τουρισμό, συνεπάγεται και οικονομικό μαρασμό.

Μία από τις αιτίες οι οποίες επιφέρουν σημαντικά πλήγματα στο περιβάλλον της περιοχής είναι η συνήθης πρακτική της ανεξέλεγκτης, παράνομης απόρριψης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα γνωστά ως “μπάζα”. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται, δυστυχώς σε πολλές περιοχές της Εύβοιας. Πολλοί, ιδιοκτήτες, κατασκευαστές αλλά και όσοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, θεωρούν ότι η παράνομη εναπόθεση “μπάζων” σε ρέματα και χωράφια, είναι η πιο εύκολη και φτηνή λύση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος, περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό από αυτήν την πρακτική, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την ορθή διαχείρισή τους. Παράδειγμα, το ανυπολόγιστο κόστος από φυσικές καταστροφές, όπως έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, που εντείνονται ή προκαλούνται από μπάζα σε ρέματα και δασικές ή αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται, με ευθύνη αυτών οι οποίοι τα παράγουν, σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης και επεξεργασίας οι οποίες συνεργάζονται με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ). Η ΑΝΑΚΕΜ είναι το μεγαλύτερο εγκεκριμένο ΣΣΕΔ το οποίο διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο Μονάδων Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ σε ολόκληρη της Επικράτεια. Ειδικότερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει εμβέλεια και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, σε 60 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) και συνεργάζεται με περισσότερες από 150 μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της.

Η ΑΝΑΚΕΜ έχει ισχυρή παρουσία και στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την λειτουργία της στην Π.Ε. Ευβοίας τον Ιούνιο του 2020 και σήμερα συνεργάζεται με τρεις Μονάδες Ανακύκλωσης. Πρόκειται για τη Μονάδα του Κωνσταντίνου Συρμακέζη στη Φυγάνδρα, της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας, τη Μονάδα του Θεόδωρου Παντελή, στην περιοχή της Καρύστου και τη Μονάδα ΑΝ.Κ.Ε.Ι.Κ.Ε στην περιοχή Λοφίσκος Αυλωναρίου. Πέρα από τη συνεργασία της με τις τρεις Μονάδες η ΑΝΑΚΕΜ πραγματοποίησε και συναντήσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, με εκπροσώπους όλων όσων εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής και διαχείρισης των ΑΕΚΚ, στελέχη δημοσίων φορέων καθώς και της Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να συμβάλει στην ορθή και απόλυτα διαφανή εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ που είναι αναγκαία για την περιοχή.

Παράλληλα με τις περιβαλλοντικές δράσεις της η ΑΝΑΚΕΜ αναπτύσσει και σειρά κοινωνικών δράσεων. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΑΝΑΚΕΜ παρείχε στήριξη προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας και συγκεκριμένα του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ο οποίος υπέστη μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου. Ειδικότερα, διέθεσε ποσό ύψους 300 ευρώ ανά οικογένεια για την ενίσχυση 121 πυρόπληκτων οικογενειών της περιοχής. Τους δικαιούχους πυρόπληκτους επέλεξε ο δήμος με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, η δε παράδοση των προπληρωμένων καρτών έγινε στα μέσα Δεκεμβρίου 2021.

ANAKEM

www.anakem.gr

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Best of GHETTO

Scroll to Top