σύγχρονη γυναίκα
iStock/agsandrew

Η σύγχρονη γυναίκα, οι εργασιακές προοπτικές και η κοινωνική συνεισφορά της

Γράφει ο Γιώργος Θεοφίλης «Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα, αλλά μετά κατάλαβε πως είναι ικανός για κάτι περισσότερο και δημιούργησε τη γυναίκα», απόφθεγμα του Henry St. John, Άγγλου φιλοσόφου και…

Γράφει ο Γιώργος Θεοφίλης

«Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα, αλλά μετά κατάλαβε πως είναι ικανός για κάτι περισσότερο και δημιούργησε τη γυναίκα», απόφθεγμα του Henry St. John, Άγγλου φιλοσόφου και πολιτικού. Η ημέρα της γυναίκας, αποτελεί το έναυσμα για να διαπιστώσουμε, ότι παρά τις αντιξοότητες, η σύγχρονη γυναίκα διαπρέπει στο χώρο της εργασίας, συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανατροφή των παιδιών και συμμετέχει, με περισσότερο ενεργό ρόλο, στη διαμόρφωση πολιτικών που βελτιώνουν τις συνθήκες του περιβάλλοντας που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία η οποία θα υποστηρίζεται από επαρκείς δημόσιες δομές φροντίδας των παιδιών και ευέλικτο ωράριο εργασίας, αποτελεί μια προοπτική ώστε να μειωθεί η διαφορά των αποδοχών μεταξύ των φύλων. Οι αποδοχές των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά ώρα είναι κατά μέσο όρο 14,1% χαμηλότερες από ό,τι για τους άνδρες. Επίσης, η ανατροφή σε μια οικογένεια όπου τα καθήκοντα κατανέμονται πιο ισομερώς δίνει στα παιδιά μια πιο ισορροπημένη εικόνα των οικογενειακών ρόλων σε σχέση με ό,τι ίσχυε στις προηγούμενες γενιές.

Η πανδημία μάς υπενθύμισε επίσης τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες στην κοινωνία. Από τα 18 εκατομμύρια περίπου επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών λειτουργών στη ζώνη του ευρώ, τα τρία τέταρτα είναι γυναίκες, ενώ παρόμοιο ποσοστό γυναικών εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι δύο αυτοί τομείς ήταν εντελώς απαραίτητοι στη διάρκεια της πανδημίας και αποδεικνύουν την πραγματική αξία αυτών των επαγγελμάτων για την κοινωνία, αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω αναγνώριση, ηθική αλλά και χρηματική.

Οι τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, χρειάζονται μια ισχυρότερη εκπροσώπηση των γυναικών, σε αυτές τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, η οποία και θα συμβάλει στη μείωση της διαφοράς των αποδοχών μεταξύ των φύλων, ενώ η συμμετοχή των γυναικών σε αυτούς τους κλάδους καινοτομίας θα οδηγήσει στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία με εντονότερο ψηφιακό χαρακτήρα.

Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις φαίνεται μέσω ερευνών να είναι πιο αποτελεσματικές στους ρόλους αυτούς και να έχουν πολύ καλύτερες σχέσεις συνεργασίας με τους υπαλλήλους τους. Ωστόσο, μόνο το 18,5% των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκες. Αν και οι γυναίκες εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (51%), η εκπροσώπησή τους στα εθνικά κοινοβούλια δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνόλου των μελών τους. Καμία από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, των οποίων οι διοικητές διορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, δεν διοικείται από γυναίκα. Στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις διευθύνουσας συμβούλου στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης δεν υπερβαίνει το 7,5%. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις από το 2013 έως το 2019 διπλασιάστηκε με στόχο το ποσοστό αυτό να αυξηθεί σε 40% μέχρι το 2026.

Η γυναίκα έχει ένα σημαντικό ρόλο στην οικογένεια, την οικονομία, την κοινότητα. Χρειάζεται να αμφισβητήσουμε τον τρόπο που η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον ηγετικό ρόλο των γυναικών, τη συμμετοχή τους στα κοινοβούλια και τη συνεισφορά τους στην κεντρική διοίκηση. Η πιο ισομερής κατανομή των καθηκόντων στον οικιακό χώρο, η πρόσβαση των γυναικών σε περισσότερους οικονομικούς κλάδους, σε καινοτόμους επαγγελματικούς τομείς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε μια πιο ενεργή συνεισφορά των γυναικών στην πολιτική και την κοινωνία, προς άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο όφελος του συνόλου.

*Με στοιχεία από το άρθρο της Christine Lagard, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη lifo.gr

Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας το Ghetto Magazine, τιμώντας τις γυναίκες της πόλη, θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες πολλαπλά αφιερώματα σε επιφανείς γυναίκες που διέπρεψαν στον κλάδο τους, ως φόρο τιμής και σεβασμού στη γυναίκα επιχειρηματία, τη γυναίκα επιστήμονα και τη γυναίκα πολιτικό. Η πρωτοβουλία αυτή είναι άλλωστε κάτι που χρωστάμε, όχι μόνο ως Ghetto Magazine, αλλά ως άνθρωποι.

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Best of GHETTO

Scroll to Top