καινοτομία υπηρεσίες υγείας

Η καινοτομία στις υπηρεσίες υγείας

TO GHETTO MAGAZINE ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ – |Το μεγάλο αφιέρωμα στην Υγεία το 2023| Γράφει ο Γιώργος Θεοφίλης Οι καινοτομίες στην υγειονομική περίθαλψη συσχετίζονται με το προϊόν, τη διαδικασία, ή τη δομή. Το προϊόν είναι αυτό για το οποίο ο πελάτης πληρώνει και αποτελείται κυρίως από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες (παραδείγματος χάριν, καινοτόμες κλινικές διαδικασίες). Η […]

TO GHETTO MAGAZINE ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ – |Το μεγάλο αφιέρωμα στην Υγεία το 2023|

Γράφει ο Γιώργος Θεοφίλης

Οι καινοτομίες στην υγειονομική περίθαλψη συσχετίζονται με το προϊόν, τη διαδικασία, ή τη δομή. Το προϊόν είναι αυτό για το οποίο ο πελάτης πληρώνει και αποτελείται κυρίως από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες (παραδείγματος χάριν, καινοτόμες κλινικές διαδικασίες). Η καινοτομία που αφορά τη διαδικασία παραγωγής συνεπάγεται τις καινοτομίες στη μέθοδο παραγωγής ή παράδοσης. Ο πελάτης δεν πληρώνει συνήθως άμεσα για τη διαδικασία, αλλά η διαδικασία απαιτείται προκειμένου να παραδοθούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Μια καινοτομία διαδικασίας, επομένως, θα ήταν μια νέα αλλαγή στην πράξη της παραγωγής ή της παράδοσης του προϊόντος που επιτρέπει μια σημαντική αύξηση στην αξία που παραδίδεται σε έναν ή περισσότερους συμμέτοχους. Η δομική (οργανωτική) καινοτομία έχει επιπτώσεις συνήθως στην εσωτερική και εξωτερική υποδομή, και δημιουργεί τα νέα επιχειρησιακά πρότυπα.

Η καινοτομία υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να οριστεί ως η εισαγωγή μιας νέας έννοιας, μιας ιδέας, μιας υπηρεσίας, μιας διαδικασίας, ή ενός προϊόντος που στοχεύει στη βελτίωση της θεραπείας, της διάγνωσης, της εκπαίδευσης, της πρόληψης και της έρευνας, και έχει ως μακροπρόθεσμους στόχους την ποιότητα, την ασφάλεια, τις εκβάσεις, την αποτελεσματικότητα και τις δαπάνες. Με τις δραματικές βελτιώσεις στην ασφάλεια δικτύων και τη δυνατότητα να διαβιβαστούν οι εικόνες και τα στοιχεία συνολικά, η ευκαιρία να βελτιωθεί σημαντικά η βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία πληροφοριών (Information Technology) βελτιώνει την υγειονομική περίθαλψη.

  1. Περισσότερες παράκτιες (offshore) υπηρεσίες: Υπάρχει μια τεράστια αύξηση της μεταφοράς των διαγνωστικών υπηρεσιών – ιδιαίτερα η απεικόνιση, όπως οι ακτίνες X και οι μαστογραφίες και οι συμβουλές από τους ειδικούς. Η τηλεϊατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τους γιατρούς στις ΗΠΑ και άλλες χώρες για να παρέχει φροντίδα στους ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και η πρόσβαση στις υγειονομικές δομές δεν είναι εύκολη. Ένα παράδειγμα είναι η τηλεραδιολογία, μια διαδικασία στην οποία οι ακτίνες X λαμβάνονται σε μια θέση και διαβιβάζονται έπειτα στους γιατρούς σε ένα άλλο τόπο. Οι παράγοντες που οδηγούν την αύξηση της τηλεραδιολογίας περιλαμβάνουν μια σημαντική έλλειψη των ακτινολόγων, των γερασμένων πληθυσμών και την ανάγκη για άμεση απεικόνιση των τραυμάτων σε περιπτώσεις ατυχήματος, η οποία με τη σειρά της έχει τροφοδοτήσει την ανάγκη για τις εικοσιτετράωρες ραδιολογικές υπηρεσίες στα τμήματα έκτακτης ανάγκης.
  2. Ολοκλήρωση των συστημάτων πληροφοριών υγείας: Ένα μεγάλο μέρος των σημερινών συστημάτων πληροφοριών υγείας σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως αποθήκη, με τους κανόνες και τα σχήματά τους. Κατά συνέπεια, τα συστήματα αυτά συχνά εμποδίζουν την ευκαιρία να δοθούν άμεσα πληροφορίες μαζικά όπως και το να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες. Η ψηφιοποίηση της υγείας οδηγεί στη δημιουργία ψηφιακών φακέλων για κάθε ασθενή. Ο στόχος πρέπει να είναι να δημιουργηθούν οι ιατρικές αναφορές που μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με τον ασθενή.
  3. Έλεγχος της ασφάλειας των φαρμάκων σε παγκόσμια κλίμακα: Η ανάγκη για μια διεθνή βάση δεδομένων για την ασφάλεια φαρμάκων είναι σταθερά αυξανόμενη, ειδικά καθώς περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν σε όλη την υδρόγειο. Το Medwatch, (μια πρωτοβουλία του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων) ερευνά και υποβάλλει μια έκθεση σχετικά με τις παρενέργειες φαρμάκων και άλλα ζητήματα ασφάλειας που περιλαμβάνουν τα ιατρικά προϊόντα.
  4. Περισσότερες υψηλές – ποιοτικές πληροφορίες στους γιατρούς και τους ασθενείς: Οι ιστοχώροι όπως το WebMD έχουν γίνει μια πηγή πληροφορίας για τους ασθενείς και τους γιατρούς. Αυτοί οι ιστότοποι λαμβάνουν τις συνεισφορές των ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών από τους γιατρούς και τους επιστήμονες, και ενισχύουν τη λειτουργία τους μέσα από τα αυτοματοποιημένα εργαλεία αναζήτησης. Πολλοί αντίστοιχοι ιστότοποι λαμβάνουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούν μέσω απευθείας σύνδεσης με επιστημονικά βιβλία και ιατρικά περιοδικά.

Υπάρχουν δύο κύριες διαστάσεις της καινοτομίας υγειονομικής περίθαλψης. Οι περιβαλλοντικές και οι λειτουργικές διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις παρακινούν ή έχουν επιπτώσεις στην εισαγωγή της καινοτομίας στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης. Η λειτουργική διάσταση περιλαμβάνει τη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων, της αποτελεσματικότητας, του γηράσκοντος πληθυσμού, της έλλειψης περιποίησης, της ικανοποίησης των ασθενών, της αποδοτικότητας, της ασφάλειας των ασθενών, της βελτιωμένης ποιότητας και της συγκράτησης δαπανών. Η περιβαλλοντική διάσταση περιλαμβάνει την αποδοχή των ιατρών, την επιχειρησιακή φιλοσοφία, τη ρυθμιστική αποδοχή, και τους συνεταιρισμούς και τις συνεργασίες.

Επιπλέον οι διαστάσεις της καινοτομίας υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ζώνες, την εξωτερική ζώνη που αντιπροσωπεύει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και την εσωτερική ζώνη που αντιπροσωπεύει τις λειτουργικές διαστάσεις. Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή ηγεσία, την οργανωτική φιλοσοφία, τη ρυθμιστική αποδοχή, την αποδοχή των ιατρών, την πολυπλοκότητα της καινοτομίας, και τους συνεταιρισμούς και τη συνεργασία. Ομοίως, οι λειτουργικές διαστάσεις της καινοτομίας υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν την ικανοποίηση των ασθενών, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια του ασθενή, το γηράσκοντα πληθυσμό, την παραγωγικότητα, τη συγκράτηση δαπανών, την έλλειψη εργασίας, τις κλινικές εκβάσεις, και την ποιότητα. Δεδομένου ότι οι οργανώσεις προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ελέγξουν τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, να βελτιώσουν τις ελλείψεις κατά την εργασία, να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού, και να αποκριθούν σε μια πιο ενημερωμένη, περίπλοκη, και απαιτητική καταναλωτική βάση, η ανάγκη για την καινοτομία έχει γίνει κρίσιμη για να βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας.

Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι ακόμα και οι καλύτερες των καινοτομιών μπορεί να μην είναι επιτυχείς εάν η αγορά ή το περιβάλλον δεν είναι έτοιμη για να τις εγκρίνει. Άλλωστε η εμπειρία δείχνει ότι στην υγειονομική περίθαλψη, η εφεύρεση είναι σκληρή, αλλά η διάδοση είναι ακόμα σκληρότερη.

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Best of GHETTO

Scroll to Top