Η ανεκτίμητη αξία ενός νυφικού της Χρυσάντα Τριανταφύλλου στο ιερό μυστήριο του γάμου

Η Χρυσάντα Τριανταφύλλου συνεργάζεται με επώνυμους οίκους νυφικών, αντλώντας από την πολυετή πείρα της στο χώρο.

Ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας ουδόλως αποτελεί ένα κοινωνικό γεγονός ή μια συνήθεια επισημοποίησης μιας σχέσης. Αντίθετα, είναι μια θεουργική πράξη η οποία ανατρέπει την παγκόσμια οντολογία και ανθρωπολογία, αφού επαναπροσδιορίζει το σκοπό του ανθρώπου, ο  οποίος δεν είναι μόνο να αφήσει απογόνους και να διαβεί ευχάριστα τη ζωή, αλλά να εισέλθει και πάλι δια της κεκλεισμένης θύρας της Εδέμ. Κατά το μυστήριο του γάμου εισέρχονται δύο διαφορετικοί άνθρωποι και εξέρχεται ένας εν τριάδι. Ενώνονται αδιαιρέτως και ασυγχύτως κατά το πρότυπο της αγαπητικής σχέσης της Αγίας Τριάδος.

Αρχής γενομένης από το γάμο, οι δύο άνθρωποι ενώνονται όπως ο πάσσαλος με την περικοκλάδα  και ξεκινούν εκ νέου να βαδίζουν στην πορεία της σωτηρίας. Όπως ο γάμος είναι αδιάλυτος, έτσι και η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας, του Χριστού και του ανθρώπου είναι αδιάπτωτος και αδιάζευκτος, αδιαίρετος και αντιστρόφως. Από την ώρα του μυστηρίου μέχρι το θάνατο οι σύζυγοι καλούνται να ζήσουν το μυστήριο της αγάπης με συμπλοό τους το Χριστό. Και επειδή κραταιὰ ὡς θάνατος ἡ ἀγάπη, νικιέται και ο θάνατος απ’ αυτήν και οι αγαπώμενοι εισέρχονται στην ουράνια Βασιλεία χέρι χέρι ως μονάδα.

Στο γάμο ο άνδρας και η γυναίκα προσφέρουν τον εαυτό τους στη γαμήλια σχέση προς αύξηση πνευματική. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σταδιακή προσοικείωση μέσα από την άσκηση των γνωρισμάτων του Χριστού και της Εκκλησίας. Η νέα ενότητα που δημιουργείται καλείται να καταστεί ως μια κατ’ οίκον Εκκλησία, ένας τόπος και τρόπος της φανέρωσης της αγάπης του Χριστού. Είναι ανάγκη οι νεόνυμφοι να βλέπουν το γάμο ως πνευματικό αγώνισμα, ως έξοδο προς την εν Χριστώ ωριμότητα, ως οδό αγιότητας, να φθάσουν έκαστος και οι δύο μαζί «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», που αποτελεί τον απώτερο σκοπό όλων των χριστιανών (αγάμων και εγγάμων), κατά το «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». Και σε αυτόν ακριβώς το στόχο έγκειται η ουσιαστική ερμηνεία του όρου «βοηθός» της Γενέσεως, στο να στηρίζει ο ένας σύζυγος τον άλλο στην κατάκτηση μέρα με τη μέρα της αγιότητας, αίροντας καθημερινώς το ίδιο βάρος, τον ίδιο ζυγό (συν + ζυγός).

Ο γάμος εν προκειμένω αποτελεί μία συμπόρευση του άνδρα και της γυναίκας, η οποία ξεκινά με την τέλεση του μυστηρίου και φθάνει με τη χάρη του Χριστού ως το θάνατο και πέραν αυτού. Ξεκινά με την «εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» και τελειούται στο τέρμα της κοινής πορείας του ζεύγους με το «ἀνάλαβε τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, ἀσπίλους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεπιβουλεύτους διατηρῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ο εκκλησιαστικός γάμος δεν είναι αυτοσκοπός των δύο ανθρώπων που θέλουν να σωθούν, αλλά είναι η αφετηρία μιας συνεχούς άσκησης για να ανθίσει η δυνατότητα της θεώσεως που το ζευγάρι έλαβε με το μυστήριο.

Η τριπλή αλλαγή των δακτυλιδιών στα χέρια των μελλονύμφων, όπου  παράνυμφος κατά την ακολουθία του αρραβώνα αλλάζει τα δακτυλίδια τρεις φορές είναι μια πράξη που συμβολίζει την αμοιβαία ένωση των μνηστευομένων και την αναπλήρωση των ελλείψεων του ενός από τις ικανότητες του άλλου. Το ότι ο παράνυμφος αλλάζει τα δακτυλίδια τρείς φορές δηλώνει ότι η πράξη αυτή γίνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων καθώς επίσης η ίδια η παρουσία του φανερώνει τη δέσμευση των μελλονύμφων που γίνεται έμπροσθέν του για μια πορεία που θα καταλήξει με την ευλογία της Εκκλησίας στο γάμο και όχι στην κραιπάλη και στην ασωτία.

Η τριπλή αλλαγή των στεφάνων στα κεφάλια των νεονύμφων δηλώνει τον ιερό αριθμό τρία, που είναι η Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα, στα ονόματα των οποίων παραδίδει η Εκκλησία τους νεονύμφους. Η τριπλή αλλαγή φανερώνει και την αλληλοσυμπλήρωση των δύο ανθρώπων στη νέα τους συζυγική ευλογημένη από την Εκκλησία ζωή.

Ο κυκλικός χορός των νεόνυμφων μετά του παρανύμφου,  η περικύκληση, δηλαδή, του τραπεζιού από τον όμιλο των συμμετεχόντων στο γάμο, δηλαδή τους ιερωμένους, τους νεόνυμφους και τους παρανύμφους-κουμπάρους, σε σχήμα χορού συμβολίζει τη νοσταλγία του Παραδείσου και την αναζήτηση της αιωνιότητας. Εκφράζει τη φυσική χαρά, την πνευματική ανανέωση και το πανηγυρικό αίσθημα που συνοδεύει το γάμο, αισθήματα τα οποία πάντοτε εκφράστηκαν με χορούς και τραγούδι. Τα τροπάρια που ψάλλονται κατά την τριπλή εισόδευση και περιφορά των νεόνυμφων εκφράζουν την εν Χριστώ χαρά και ευφροσύνη των συζύγων. Ακόμη συμβολίζει την πνευματική και ουράνια ευθυμία των νεονύμφων που προκύπτει με τη μυστηριακή ένωση των ψυχών τους και της ίδιας της τελετουργίας του χριστιανικού γάμου που ευλογεί ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας με απώτερο στόχο τη συνέχιση του απολυτρωτικού μυστηρίου Του. 

Μέσα στα πλαίσια αυτής της γαμήλιας συνταύτισης των θελημάτων, η οικογένεια καλείται να ρυθμίζει τη ζωή της συνοδικά, όπως και η Εκκλησία, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. Αυτό πραγματοποιείται σταδιακά μέσω της ταπείνωσης, της αγαπητικής κοινωνίας και ενότητος, της κένωσης, της αλήθειας, της υπομονής, της ελπίδας, της μοναδικότητας, της συγχωρητικότητας, της κοινωνικότητας, της χαράς που αφορούν στην προσωπική ελευθερία σε συνδυασμό με τη χάρη του Θεού, η οποία εκχύνεται πλουσίως δια της παρουσίας Του. Έτσι, επιτυγχάνεται η κοινωνία των τριών, ανδρός, γυναικός και Τριαδικής Θεότητος, που σημαίνει την ολοκλήρωση του αρχικού θείου σχεδίου της κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση δημιουργίας του ανθρώπου.

Η Χρυσάντα Τριανταφύλλου συνεργάζεται με επώνυμους οίκους νυφικών, αντλώντας από την πολυετή πείρα της στο χώρο του γάμου και της βάφτισης, και ντύνει νύφες όλες τις γυναίκες που θέλουν να είναι μοναδικές σε αυτή την ξεχωριστή μέρα. Χάρη στην απέραντη αγάπη και το ασίγαστο μεράκι της, έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη της σύγχρονης νύφης, η οποία αναζητά έναν οίκο και έναν άνθρωπο να αναλάβει, με αισθητική και συνέπεια, την κάθε λεπτομέρεια για την πιο σημαντικότερη στιγμή της ζωής της.

Η Χρυσάντα Τριανταφύλλου και οι προσωπικές δημιουργίες της εξασφαλίζουν στη μέλλουσα νύφη ότι θα βρει αυτό ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο σώμα και στο χαρακτήρα της. Τα νυφικά της Χρυσάντας είναι ραμμένα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά στάνταρ ραφής, τα υφάσματα είναι ιδιαίτερα και πολυτελή, ενώ παράλληλα συνθέτουν μια πανδαισία σχεδίων και στυλ που καλύπτουν κάθε τάση. Μεταξωτά σατέν, πολυτελή mikado και ευφάνταστες μουσελίνες «παντρεύονται» περίτεχνα με τις πιο ντελικάτες δαντέλες και τα πιο καλαίσθητα σχέδια μόδας, συνθέτοντας εξέχοντες συνδυασμούς για μια πρωτόγνωρη νυφική εμφάνιση που σίγουρα θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Ακολουθήστε τη Χρυσάντα:

Facebook: Χρυσάντα Τριανταφύλλου Instagram: Chrysanta Triantafyllou

Facebook: missvanity.gr Instagram: missvanity.gr

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Scroll to Top