ElvalHalcor βιώσιμη ανάπτυξη

ElvalHalcor: Παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για το σήμερα και το αύριο

|Αφιέρωμα 2023 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη| H ElvalHalcor αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο επεξεργασίας αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων, ακολουθώντας δυναμική πορεία βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Εταιρία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες του αλουμινίου και του χαλκού […]

|Αφιέρωμα 2023 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη|

H ElvalHalcor αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο επεξεργασίας αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων, ακολουθώντας δυναμική πορεία βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Εταιρία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες του αλουμινίου και του χαλκού –δύο 100% ανακυκλώσιμων μετάλλων– και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης, και παράγει βιώσιμα προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

H ανταγωνιστικότητα της ElvalHalcor εξελίσσεται μέσα από ένα επιτυχημένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένο στην εξωστρέφεια και στις συνεχείς επενδύσεις της σε καίριους τομείς, όπως έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογία και καινοτομία. Στην καρδιά του επιχειρηματικού της μοντέλου βρίσκονται οι άνθρωποί της, καθώς η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή ανάπτυξη και εξειδίκευση, στην υγεία και ασφάλεια καθώς και στην ευημερία τους.

Η ElvalHalcor δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα δυναμικές αγορές όπως μεταξύ άλλων συσκευασίες αναψυκτικών, τροφίμων και φαρμάκων, εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης, αυτοκινητοβιομηχανία, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση, καθώς και εφαρμογές στη δόμηση για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Έχει αναδειχθεί σε έναν εθνικό πρωταθλητή διεθνούς βεληνεκούς με κύκλο εργασιών 3,6 δισ. ευρώ (ενοποιημένα στοιχεία 2022), το 92% του οποίου πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Συνώνυμο ενός ισχυρού αναπτυξιακού αποτυπώματος

Το οικονομικό αποτύπωμα της ElvalHalcor ξεπερνά τις συνήθεις επιδόσεις μιας κορυφαίας βιομηχανίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ σχετικά με τη συμβολή της ElvalHalcor στην ελληνική οικονομία, το οικονομικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της ElvalHalcor ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, επιβεβαιώνοντας ότι η Εταιρία αποτελεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία παραγωγής αλουμινίου και χαλκού της ElvalHalcor στην Ελλάδα το 2022 ανήλθε στα 2,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ενίσχυση 28,8% (έναντι 1,94 δισ. ευρώ το 2021). Η δραστηριότητα της ElvalHalcor αποτελεί, συνώνυμο ενός ισχυρού πλεονάσματος προστιθέμενης αξίας, κινητοποιώντας την ελληνική οικονομία. Κι αυτό δεδομένου ότι η βιομηχανική δύναμή της ενεργοποιεί την παραγωγή προστιθέμενης αξίας περί τα 1,2 δισ. ευρώ για το 2022, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ELVALHALCOR

*τα στοιχεία αφορούν τον όμιλο ElvalHalcor στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των εταιριών εξωτερικού: Sofia Med, Elval Colour Iberica SLU και τις θυγατρικές εταιρίες της Etem.) Η μελέτη του ΙΟΒΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://www.elvalhalcor.com/el/media-center/publications/

Στηρίζει την τοπική κοινωνία

Η ElvalHalcor βρίσκεται πάντα στο πλευρό των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται. Δέσμευση και στόχος της εταιρίας είναι η αρωγή και συμβολή στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας σημαντικά την τοπική απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα. Αντανακλώντας τους στενούς δεσμούς που διατηρεί η ElvalHalcor με την τοπική κοινωνία, από το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού, το 56% είναι εργαζόμενοι από τις τοπικές κοινότητες. Ενισχύοντας παράλληλα την τοπική επιχειρηματικότητα, ο όγκος συναλλαγών της Εταιρίας με τους τοπικούς προμηθευτές το 2022 ανήλθε στα 30,5 εκατ. ευρώ.

Πορεία προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη 

Η ElvalHalcor έχει συνδέσει τη στρατηγική περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξής της με την ευρωπαϊκή δέσμευση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι της Ευρώπης για δραστικές μειώσεις των εκπομπών άνθρακα έως το 2030 και την κλιματική ουδετερότητα για το 2050, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη βιομηχανία. Το αλουμίνιο και ο χαλκός είναι μέταλλα που βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγατάσεων βιωσιμότητας.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για την ElvalHalcor στρατηγική προτεραιότητα και είναι μέρος της επιχειρηματικής της λειτουργίας και κουλτούρας. Στόχος της Εταιρίας είναι η διαρκής βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, θέτοντας βασικούς στόχους τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και την ορθή διαχείριση αποβλήτων.

Αποδεικνύοντας με πράξεις και έργα την ισχυρή της δέσμευση στον τομέα αυτό, η Εταιρία έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό επενδύσεων σε έργα υποδομής που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης αλουμινίου. Το 2022 οι δαπάνες και επενδύσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση ανήλθαν σε 11,8 εκατ. ευρώ. Η ElvalHalcor υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα (π.χ. προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης χρήσης νερού, προώθησης της ανακύκλωσης σκραπ αλουμινίου και χαλκού) και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη και ορθή διαχείρισή τους.

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας έχουν λάβει διεθνούς κύρους πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, όπως το Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard και το ASI Chain of Custody. Παράλληλα η ElvalHalcor έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις για την υιοθέτηση αναγνωρισμένων προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, για έξι συνεχόμενα έτη η ElvalHalcor κατατάσσεται στην ομάδα των ”The Most Sustainable Companies in Greece”, ενώ πρόσφατα διακρίθηκε στην ανώτερη βαθμίδα (Platinum) μεταξύ των 100 μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα ”ESG Transparency Index” (του Forbes).

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Scroll to Top