Ευρώπη Ελλάδα δικαστήριο σιδηροδρομικές μεταφορές

15 μέρες πριν, η Ευρώπη είχε στείλει την Ελλάδα σε δικαστήριο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Η ηχηρή προειδοποίηση της Κομισιόν που είχε προηγηθεί του δυστυχήματος και έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα μας Δεν ήταν μόνο οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ που είχαν προειδοποιήσει για τα πολλά προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τόσο με την τελευταία τους επιστολή στις 7 Φεβρουαρίου όσο και με παλαιότερες ανακοινώσεις τους […]

Η ηχηρή προειδοποίηση της Κομισιόν που είχε προηγηθεί του δυστυχήματος και έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα μας

Δεν ήταν μόνο οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ που είχαν προειδοποιήσει για τα πολλά προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τόσο με την τελευταία τους επιστολή στις 7 Φεβρουαρίου όσο και με παλαιότερες ανακοινώσεις τους από το καλοκαίρι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε επιπλήξει ουκ ολίγες φορές την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία.

Πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα, σε ακόμα ένα ηχηρό “καμπανάκι” για τη χώρα μας, η Κομισιόν είχε ανακοινώσει την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή “δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της βάσει της Οδηγίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο (2012/34/ΕΕ)”.

Με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία “τα κράτη μέλη έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ της εθνικής αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής θα είχε συναφθεί το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2015”.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση, “η σύναψη και δημοσίευση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαφάνεια των επερχόμενων έργων στο δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να περιέχει βασικές διατάξεις, όπως το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται για τις υπηρεσίες υποδομής, καθώς και στόχους απόδοσης προσανατολισμένους στον χρήστη (για παράδειγμα ταχύτητα γραμμής, ικανοποίηση πελατών ή προστασία του περιβάλλοντος)”.

Και συμπληρώνει: “Οι εθνικές αρχές δεν έχουν ακόμη υπογράψει και δημοσιεύσει τη συμβατική συμφωνία με τον διαχειριστή της ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής, ΟΣΕ”, υπενθυμίζοντας πως “η Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2021. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβαίνει την οδηγία, η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η υποχρέωση σύναψης και δημοσίευσης συμβατικών συμφωνιών μεταξύ εθνικών αρμόδιων αρχών και διαχειριστών σιδηροδρομικής υποδομής αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Σιδηροδρόμους. “Αυτές οι συμφωνίες περιέχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις του κράτους μέλους και του διαχειριστή ή των διαχειριστών υποδομής“, σημειώνεται χαρακτηριστικά και τονίζεται πως:

“Καλύπτει όλες τις πτυχές διαχείρισης της υποδομής, τις οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους μέλους, τις απαιτήσεις αποδοτικότητας για τον διαχειριστή υποδομής, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και τους κανόνες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και σοβαρών διαταραχών σε λειτουργίες.

Περιλαμβάνει επίσης διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν εάν κάποιο από τα μέρη παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν επηρεάζεται η διαθεσιμότητα δημόσιας χρηματοδότησης. Οι συμφωνίες καθορίζουν ένα πενταετές χρηματοδοτικό πλαίσιο για την κατασκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, γεγονός που καθιστά προβλέψιμη τη δημόσια χρηματοδότηση”.

 

Πηγή: news247.gr

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Scroll to Top